Najczęstsze pytania FAQ

INFORMACJA DLA SPEDYCJI: ilość palet na 1 miejscu paletowym – 45, ilość miejsc paletowych – 33, razem – 1485 palet przy standardowym rozmiarze naczepy tira.

Wymiary ćwierćpalety plastikowej: 600 x 400 [mm]

Wymiary półpalety plastikowej: 800 x 600 [mm]

POKRYWY PALETOWE są często używane do stabilizacji ładunków przez zabezpieczenie ich górnej warstwy.

NADSTAWY PALETOWE są tańsze i bardziej praktyczne niż skrzyniopalety – złożone zajmują mniej miejsca w transporcie i w magazynie. Rekomendujemy stosowanie wraz z naszą paletą plastikową P18.

Dwukrotnie krótsza żywotność tekstolitu w porównaniu z grafitamidem wynika przede wszystkim z wyższego współczynnika tarcia tekstolitu w środowisku wodnym, który powoduje:

  • przyspieszone ścieranie panewki
  • pracę w wyższej temperaturze uszkadzającą nośnik bawełniany w tekstolicie
  • osłabienie wytrzymałości mechanicznej na skutek działania wody i oleju co prowadzi do nierównomiernego zużycia, delaminacji i pęknieć.

W przypadku grafitamidu natomiast podwyższona temperatura, woda i olej poprawiają jego własności, a zwłaszcza udarność. Woda współpracuje bardzo dobrze z grafitem zmniejszając tarcie i zużycie.

Tunele retencyjno-rozsączające BECKER 320 z płytami czołowymi owijane geowłókniną filtracyjną przeznaczone są do rozsączania i retencji wody deszczowej, zbieranej z dachów budynków oraz z utwardzonych powierzchni terenu, takich jak tarasy, parkingi, ulice i drogi. Woda deszczowa kierowana jest do urządzeń filtrujących celem oddzielenia zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie rurami kanalizacyjnymi do owiniętych włókniną filtracyjną tuneli w celu retencji i rozsączenia wody w gruncie.

Wanny wychwytowe idealnie sprawdzą się z zabezpieczeniu podłoża przed wyciekami z beczek oraz pojemników.

Transport lub magazynowanie substancji chemicznych wiążą się z ryzykiem uszkodzenia pojemników i powstawania nieszczelności. Beczki czy kanistry umieszczone bezpośrednio na podłożu mogą przeciekać, a zawarte w nich płyny – zagrażać środowisku. 

Aby uniknąć trudnych do neutralizacji skażeń, stosuje się różne sposoby zapobiegania ich powstawaniu. Służą do tego m.in. wanny wychwytowe.