Farmaceutyczne palety plastikowe

Wszystkie nasze palety plastikowe nadają się do przemysłu farmaceutycznego (atest PZH).

FARMACEUTYCZNE EUROPALETY PLASTIKOWE

FARMACEUTYCZNE PRZEMYSŁOWE PALETY PLASTIKOWE

FARMACEUTYCZNE PÓŁPALETY PLASTIKOWE

FARMACEUTYCZNE ĆWIERĆPALETY PLASTIKOWE