Spożywcze palety plastikowe

Wszystkie produkowane przez nas palety nadają się do przemysłu spożywczego (certyfikat PZH), ale bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.

SPOŻYWCZE EUROPALETY PLASTIKOWE

SPOŻYWCZE PRZEMYSŁOWE PALETY PLASTIKOWE

SPOŻYWCZE PÓŁPALETY PLASTIKOWE

SPOŻYWCZE ĆWIERĆPALETY PLASTIKOWE