17 listopada, 2022

Plastikowe tunele retencyjne i rozsączające z plastiku
Czym są tunele rozsączające?

Obecnie zarządzanie wodą deszczową jest bardzo istotną sprawą dla naszego społeczeństwa, gdyż jedną z przyczyn coraz częściej występujących powodzi jest ograniczenie wsiąkania wody opadowej w glebę. Dlatego też właściciele ziem posiadają prawnie uwarunkowany obowiązek jej właściwego odprowadzania, przez co koniecznie muszą korzystać z technologii, które pozwalają pozbyć się problemu gromadzenia się wód deszczowych na swoim terenie.

Read article