Czym są tunele rozsączające?

Plastikowe tunele retencyjne i rozsączające z plastiku
Obecnie zarządzanie wodą deszczową jest bardzo istotną sprawą dla naszego społeczeństwa, gdyż jedną z przyczyn coraz częściej występujących powodzi jest ograniczenie wsiąkania wody opadowej w glebę. Dlatego też właściciele ziem posiadają prawnie uwarunkowany obowiązek jej właściwego odprowadzania, przez co koniecznie muszą korzystać z technologii, które pozwalają pozbyć się problemu gromadzenia się wód deszczowych na swoim terenie.

Niestety w niektórych przypadkach rynny nie są wystarczająco dobrym zabezpieczeniem, więc muszą szukać innych dodatkowych rozwiązań. Na całe szczęście powstały zbiorniki i tunele rozsączające do montażu instalacji odprowadzania wody na terenach wokół budynku, dróg, podjazdów i parkingów. W tym artykule skupimy się na tym drugim rozwiązaniu, a mianowicie tunelu rozsączająco-retencyjnym.

Tunel rozsączająco-retencyjny co to takiego?

Tunel rozsączająco-retencyjny składa się z dwóch części – modułu tunelu i płyty czołowej owiniętej geowłókniną filtracyjną, która jest wodoszczelna a także niezwykle wytrzymała na przebicia czy rozciągania. Dzięki temu doskonale zatrzymuje wodę w poziomie i pionie. Na górnej części modułu znajdują się otwory, przez które woda dostaje się do wnętrza utworzonego tunelu, a następnie przepływa prosto do wyznaczonego miejsca, np. zbiornika rozsączającego lub kanalizacji.  

Zwykle w zależności od wielkości powierzchni, na której zbierana będzie woda zachodzi potrzeba instalacji większej ilości tuneli rozsączających, niż jeden. Stąd też łączy się je w zespoły za pomocą elementów zamykających (tzw. zaślepek), tworząc jeden nieprzepuszczalny tunel w jednej lub kilku liniach (w pionie i poziomie). Tunele rozsączająco-rentencyjne mogą być głęboko umieszczone zarówno w podłożu o niskim poziomie wód gruntowych, lekkim i przepuszczalnym, jak i spoistym.

Zastosowanie tunelu rozsączającego

Tunele rozsączające są wykorzystywane na terenach prywatnych i wiejskich, ponieważ na skutek zabudowania lasów, parków, skwerów, ogrodów czy innych terenów zielonów zaburza się cykl obiegu wody gruntowej. Niewystarczające odprowadzenie wód z danego terenu ma nie tylko negatywny wpływ na własny obiekt, ale także sąsiednie posesje. Mianowicie występuje wtedy duża ilość kałuż, błota, fundamenty zostają podmywane a na ich konstrukcji zaczynają pojawiać się pęknięcia i trwałe odkształcenia. Z tego powodu właściciele zostali objęci obowiązkiem należytego odprowadzania wody deszczowej do przeznaczonej kanalizacji lub zbiorników rozsączających.

Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grożą srogie kary, dlatego też wielu przedsiębiorców zajmujących się budową nowych obiektów musi szczególnie zadbać o system odprowadzania wody. Dlatego też oprócz rynien i podziemnych lub naziemnych pojemników na deszczówkę wykorzystują inne sposoby na rozsączanie wód deszczowych, w tym tuneli rozsączająco-retencyjnych.

Dostarczają one skuteczne rozwiązanie, które odpowiada za proces rozsączania wody odprowadzanej z dachu, pochodzącej z przydomowych oczyszczalni ścieków i gromadzącej się na utwardzonych powierzchniach np. tarasach, parkingach, ulicach czy drogach. Przy ich użyciu można nie tylko spełnić warunki bezpiecznego odprowadzania wód, lecz również lepiej zagospodarować gromadzoną deszczówką na terenach wiejskich i prywatnych domów jednorodzinnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze tunelu retencyjno-rozsączającego?

Jako, że tunele rozsączająco-retencyjne są zazwyczaj zakopywane w ziemi na głębokości kilku metrów, należy zwrócić uwagę na ich wytrzymałość. W przypadku zastosowania tuneli przy drogach – należy zgodnie z aprobatą techniczną nie dopuszczać do większych obciążeń niż te ustalone, gdyż w innym wypadku mogą uszkodzić instalacje z tunelami. Przykładowo, mogłyby nie wytrzymać długotrwałego ruchu samochodów osobowych i ciężarowych na trasie.

Drugim ważnym parametrem jest pojemność i wymiary tunelu rozsączającego, ponieważ to od nich zależą możliwość retencji i rozsączania deszczówki w wyznaczonym miejscu. Natomiast pojemność pozwoli dodatkowo określić ile konkretnie sztuk modułów potrzebujemy, by stworzyć całkowity tunel pod powierzchnią.

Oferta tuneli retencyjnych (rozsączających) od producenta BECKER

Udostępnij ten artykuł:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Produkujemy palety z plastiku

Inne produkty z tworzyw sztucznych

Zobacz więcej artykułów: