Plastikowe tunele retencyjne i rozsączające z plastiku

Czym są tunele rozsączające?

Obecnie zarządzanie wodą deszczową jest bardzo istotną sprawą dla naszego społeczeństwa, gdyż jedną z przyczyn coraz częściej występujących powodzi jest ograniczenie wsiąkania wody opadowej w glebę. Dlatego też właściciele ziem posiadają prawnie uwarunkowany obowiązek jej właściwego odprowadzania, przez co koniecznie muszą korzystać z technologii, które pozwalają pozbyć się problemu gromadzenia się wód deszczowych na swoim terenie.

Wanny ociekowe plastikowe

Możliwości wanny wychwytowej z kratownicą

Wanny wychwytowe umożliwiają uniknąć poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, na skutek rozszczelnienia zbiornika i jednocześnie wycieku płynnej substancji na terenie zakładu. Na szczególną uwagę w miejscu pracy zasługują przede wszystkim substancje łatwopalne i żrące, które wymagają stosowania specjalnych palet do ich przechowywania. Takimi paletami są właśnie wanny wychwytowe o specjalnym zbiorniku do gromadzenia cieczy wypływających z beczek.

Zastosowanie wanien ociekowych

Wanny wychwytowe powstały w celu bezpiecznego składowania i transportowania ładunków płynnych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i otoczenia. To pewnego rodzaju palety, które składają się ze specjalnego zbiornika i podestu z dziurkami, po których substancje mogą spływać do środka bez zagrożenia wycieku.